tv3.lv

Ražotājs pircējiem liek domāt, ka produkts ir bioloģisks, taču tā neesot

Vērīgs pircējs būdams, rīdzinieks pamanījis kārtējo dīvainību, kad sauklis “Viens likums – viena taisnība visiem”, atkal nedarbojas.

2021. gada 8. janvārī 19:20

Lai nemaldinātu pircējus, ir likums, kas neļauj izmantot “eko” vai “bio” produktu marķējumā, reklāmā, tirdzniecības dokumentā, ja šie produkti neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām. Rīdzinieks ievērojis, ka ierobežojumi, kas attiecināmi arī uz uzņēmumu nosaukumiem, ne vienmēr tiek ievēroti.

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Vērīgs pircējs

ES direktīva par bioloģisko un ekoloģisko nosaukumu izmantošanu nosaka, lai izmantotu nosaukumā “bio” vai “eko”, ir jābūt attiecīgam “bio”  vai “eko” sertifikātam. Mūsu Latvijas PVD atsaka reģistrēt mazos uzņēmumus, kuru nosaukumā parādās jebkādā locījumā trīs burtu kombinācija “bio” vai “eko”, tomēr, piemēram, Lietuvas vietējais PVD uzņēmumam “BIOVELA” savu gaļas produkciju ļauj ražot un tirgot arī bez sertifikāta. Latvijas PVD ļauj šo preci atļauj  tirgot Latvijas pārtikas veikalu tīklos! Ja kāds drīkst, tad kādēļ pārējie nevar? Ir arī citi uzņēmumi, kuru nosaukumā ir “eko” vai “bio”, bet tirgo preci, kura neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām!

Pārtikas un veterinārā dienesta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons informē, kādos gadījumos, kā un kāpēc tiek ierobežots izmantot “eko” un “bio”, un kas noteikts normatīvajos aktos?

Zemkopības ministrijas pārstāve skaidro, ka līdzšinējā regulējumā varēja rasties interpretācijas iespējas, jo atsevišķi nav izcelts, ja produkcija neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, tad ” eko” un “bio” nedrīkst lietot uzņēmuma nosaukumā.

Taču ir norāde, ka nedrīkst lietot tirdzniecības dokumentos. Tas nozīmē, ka prasība attiecas arī uz nosaukumu, jo tirdzniecības dokumentos ir jānorāda uzņēmuma nosaukums. Jaunajā regulējumā skaidri un gaiši pateikts, ka prasības attiecināmas arī uz uzņēmuma nosaukumu.

Zemkopības ministrija

PADOMES REGULA (EK) Nr. 834/2007 (2007. gada 28. jūnijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 23. pantā ir noteikts, ka terminus ”bio” un ”eko” nekur Kopienā un nevienā Kopienas valodā neizmanto tādu produktu marķējumā, reklāmā un tirdzniecības dokumentos, kuri neatbilst šajā regulu noteiktām prasībām:

”MARĶĒŠANA

23. pants

Tādu terminu lietošana, kas norāda uz bioloģisko ražošanu

1.  Šīs regulas nolūkā par produktu, kura marķējumā, reklāmā vai tirdzniecības dokumentos ir norādes par bioloģiskās ražošanas metodēm, uzskata tādu produktu, kura sastāvdaļas vai barība ir aprakstīta ar terminiem, kas patērētājam liek domāt, ka tā sastāvdaļas vai barība ir iegūta saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem. Īpaši pielikumā uzskaitītos terminus, kā arī to atvasinājumus vai deminutīvus, piemēram, ”bio” un ”eko”, var izmantot visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā, atsevišķi vai saistīti, tādu produktu marķēšanai un reklamēšanai, kuri atbilst šīs regulas prasībām.

Dzīvu vai neapstrādātu lauksaimniecības produktu marķējumā vai reklāmā terminus, kas norāda bioloģiskās ražošanas metodi, var lietot vienīgi tad, ja turklāt visas šā produkta sastāvdaļas arī ir ražotas saskaņā ar šajā regulā noteiktajām prasībām.

2.  Šā panta 1. punktā minētos terminus nekur Kopienā un nevienā Kopienas valodā neizmanto tādu produktu marķējumā, reklāmā un tirdzniecības dokumentos, kuri neatbilst saskaņā ar šo regulu noteiktām prasībām, izņemot gadījumus, kad šos terminus attiecina uz produktiem, kas nav pārtikas vai barības produkti, vai kad šo terminu izmantojums viennozīmīgi nav saistīts ar bioloģisko ražošanu.

Tāpat neizmanto tādus terminus, tostarp terminus preču zīmēs, un praksi, kas – izmantoti marķējumā vai reklāmā – var maldināt patērētāju vai lietotāju, liekot domāt, ka produkts vai tā sastāvdaļas atbilst saskaņā ar šo regulu noteiktām prasībām.”

Tā kā tirdzniecības dokumentos obligāti ir jānorāda uzņēmuma nosaukums, tad šo prasību attiecina arī uz uzņēmuma nosaukumu.

Lai vēl skaidrāk un precīzāk norādītu, ka minētais nosacījums attiecas arī uz uzņēmuma nosaukumu, izstrādājot jauno EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (Regula Nr. 2018/848) 30. panta 2.punkta 2. daļā ir noteikts, ka uzņēmuma nosaukumos nevar lietot ”bio” un ”eko”:

Regulu Nr. 2018/848 bija plānots ieviest ar 2021. gada 1. janvāri.

Saistībā ar Covid 19 pandēmiju regulas stāšanos spēkā 2020. gada novembrī pārcēla par gadu. Tā kā regulas Nr. 2018/848 stāšanās spēkā ir atlikta līdz 2022. gada 1. janvārim, tad arī uzņēmumiem, kuriem līdz šim bija nosaukumā termini ”bio” un ”eko” tiks lūgts šā gada laikā veikt pasākumus, lai nemaldinātu patērētājus. Jaunus uzņēmumus, kuru nosaukumā ir minētie termini, Pārtikas un veterinārais dienests nereģistrē.

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Ziņo par kļūdu rakstā

Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Reklāma aizvērsies pēc 0 sekundēm

Reklāma aizvērsies pēc 0 sekundēm