tv3.lv

“Lielākā vides problēma Ķekavas novadā!” Mirst Ilgstoši piesārņotā Olektes upe; atbildīgie vilcinās un atrunājas

2020. gada 19. maijā 18:47

Ķekavas novada iedzīvotāji satraukti par Olektes upes aizlaišanu postā. Vietām nereti tā izžūst sausa un aizaug. Caurtekas, kur būtu jāplūst upei zem mazākiem un lielākiem ceļiem, tiek tīrītas neregulāri, aizdambējumam artavu pienes arī bebri, veidojot aizsprostus. Olekti piesārņo arī cūcīgi iedzīvotāji. Pašvaldība Olektes upes skaudro likteni sauc par lielāko vides problēmu novadā, savukārt “Bez Tabu” uzklausītā iedzīvotāja un Valsts vides dienests uzskata, ka pati vietvara varētu darīt vairāk upes sakopšanā. Ķekavas novada pašvaldība gan lielākā piesārņotāja “godā” iecēlusi galvaspilsētas uzņēmumu “Rīgas ūdens”, kas gadiem ilgi Olektē novadīja filtru skalošanas ūdeni un koagulantu, ko izmantoja dzeramā ūdens sagatavošanai rīdziniekiem.

Olekte ir bijusī Daugavas kreisā krasta sānteka. Tagad tā ir upīte, kas sākas kā grāvis ziemeļos no Pļavniekkalna un ietek Daugavā pie Krūmiņsalas. Krasti blīvi apbūvēti: krastos tādi ciemi kā Katlakalns un Rāmava, kā arī jaunie privātmāju rajoni Mākoņkalns un Rudzāji. Olekte ietek Daugavā, Rīgas teritorijā Nosaukums cēlies no senā garuma mēra olekts. Upe pilda arī meliorācijas funkciju. Šādi teikumi par Olekti lasāmi internetā. Ķekavas novada iedzīvotāja Kristīne, kura Olektes tuvumā dzīvo padsmit gadu, ir satraukta, ka ūdenstilpe upes statusu neattaisno – iet bojā.

Kristīne
Ķekavas novada iedzīvotāja

Mēs šeit [upes krastā] sākām dzīvot, speciāli pirkām zemi pie skaistas upītes, kurā ziedēja ūdensrozes. Tas bija 2007. gads. Upīte bija strauja, pavasarī gāja ledus. Vēlāk upītē pazuda straume, sāka aizaugt. Bija milzīga kārta ar dūņām, lielie gulbji tāpēc vairs neligzdoja. Tāds bēdīgs stāsts, īstenībā.

Iedzīvotāja par Olektes upi: “Bēdīgs stāsts”

Gadu gaitā Kristīne foto un video formātos iemūžinājusi Olektes bēdīgo paskatu: bieži ir periodi, kad Olekte posmos izžuvusi sausa, daudzviet upe ir aizaugusi. Vedot gar Olekti, Kristine “Bez Tabu” komandai rāda vairākas caurteces zem ceļiem, caur kurām Olektei būtu jāplūst, bet, kā stāsta Kristīne, pašvaldība un “Latvijas Valsts ceļi”, zem kuru pārraudzībā esošajiem ceļiem ierīkotas caurtekas, tās tīrot gaužām reti, līdz ar to upei nav tecējuma. Vietām Olektē cūcīgi iedzīvotāji izgāž atkritumus. Tāpat Kristīne norāda uz vairākām vietām, kur bebri, būvējot aizsprostus, veicina upes aizdambēšanos.

Kristīne akcentē, ka daudzkārt vērsusies pašvaldībā, lūdzot un pieprasot vietvarai glābt upi, to tīrot un organizējot caurteku atbrīvošanu no aizdambējuma. Iedzīvotāja uzskata, ka pašvaldība nav uzdevumu augstumos. Vietām atsevišķos posmos gan Olekte ir salīdzinoši plata un dziļa, jo, kā stāsta Kristīne, tur pacentušies dabu cienošāki iedzīvotāji, sakopjot posmus savu īpašumu tuvumā.  Ir arī posmi, kurus no aizauguma attīrījusi pašvaldība. Visi attīrītie posmi gan atgādina dīķus, jo citviet esošā piesārņojuma un aizdambējuma dēļ upe neplūst.

Dienā, kad Olekti apseko “Bez Tabu” komanda, Kristīne ir izbrīnīta, jo vienā posmā, kas bieži esot vai nu izžuvis, vai ūdens līmenis tajā ir ļoti zems, nu kļuva salīdzinoši piepildītāks ar ūdeni, jo caurteka zem “Latvijas Valsts ceļu” pārraudzībā esošā ceļa tika iztīrīta. Jāatzīmē, ka tajā dienā pirms raidījuma komandas viesošanās upes krastos žurnālists sazinājās ar pašvaldību, lai lūgtu skaidrojumu par upes piesārņojumu.

Kristīne
Ķekavas novada iedzīvotāja

Tas ir brīnums. Brīnumdaris šorīt atbrīvojis caurteku.

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Ķekavas novada pašvaldības pārstāve: “Šī ir lielākā vides problēma visā Ķekavas novadā.” Vietvara vaino “Rīgas ūdeni”

Taujāta, vai pašvaldību satrauc Olektes liktenis, Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja Sigita Varika atbild apstiprinoši, norādot, ka “šī ir pati lielākā vides problēma visā Ķekavas novadā”.

Varika, paužot pašvaldības viedokli, kā lielāko Olektes piesārņotāju sauc galvaspilsētas uzņēmumu “Rīgas ūdens”.

Sigita Varika
Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja

Caurteci var panākt, ja iztīra gultni no piesārņojuma, kas ir “Rīgas ūdens” darbības rezultātā atstātais koagulants. Koagulants ir nogulsnes, kas radušās ķīmiskā procesā. Šobrīd “Rīgas ūdens” mainījis tehnoloģiju, tāpēc vairs šāds ķīmiskais process nenotiek, bet agrāk gadu desmitiem ilgi upē novadīja šīs nogulsnes. Rīgas ūdens visai Pārdaugavai nogādā dzeramo ūdeni no Rīgas HES ūdenskrātuves. Nāk caurules līdz Valdlaučiem, kur ir “Rīgas ūdens” dzeramā ūdens attīrīšanas stacija, no kurienes agrāk pie vecās tehnoloģijas ūdens attīrīšanai pievienoto vielu nogulsnes tika novadītas Olektes upē.

Kā norāda Ķekavas novada pašvaldības pārstāve Varika, 2013. gadā “Rīgas ūdens” uzsāka Olektes gultnes attīrīšanas darbus. Pēdējie darbi esot veikti 2015. gadā, tomēr, kā norāda Varika, “Rīgas ūdens” gultni nav iztīrījis ne tuvu tik lielā teritorijā, kā apņēmās. Upes gultnes  attīrīšanas projekta pirmo divu daļu ietvaros Olektes upes ar koagulanta nosēdumiem aizsērējusī gultne attīrīta, sākot no ietekas Daugavā līdz gājēju pontonu tiltiņam (Valdlauču teritorijā), tādējādi šajā teritorijā atjaunojot upes gultnes vēsturisko dziļumu un krasta līniju. Tomēr tālākie darbi apstājušies.

Sigita Varika
Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja

Gultnes attīrīšanas projekta pasūtītājs bija “Rīgas ūdens”. Līdz ar to arī finansētājs. Mums 2010 . gadā bija noslēgta vienošanās, kura joprojām ir spēkā, ka pašvaldība iespējamos veidos atbalstīs šo projektu. Pārtraucot darbus, finansējuma “Rīgas ūdenim” vairs nebija, līdz ar to tālākie darbi nenotika. Bija situācija, kad “Rīgas ūdens” lūdza Ķekavas novada pašvaldības piekrišanu dzeramā ūdens ieguvei. Mēs atbildējām, ka mēs šo piekrišanu nevaram dot, jo nav izpildījuši mājasdarbu [iztīrījuši gultni].

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

“Rīgas ūdens” attīrīšanu turpinās?

Skaidrības, vai un kad “Rīgas ūdens” turpinās Olektes gultnes attīrīšanas darbus, nav. Uzņēmums raidījumam pauda nostāju rakstveidā.

“Rīgas ūdens” atbilde

SIA “Rīgas ūdens” šobrīd monitorē Olektes upes attīrīšanas jautājuma izmaksas – uzņēmums ir gatavs izvērtēt darbu turpināšanas iespējas, ja Ķekavas novada pašvaldība piedalīsies šajā projektā ar līdzfinansējumu, kas nepieciešams, tai skaitā atkritumu un citu priekšmetu izvākšanai, kas nav radušies uzņēmuma darbības rezultātā, bet traucē veikt attīrīšanu. Veicot Olektes gultnes tīrīšanas pasākumus, tika konstatēts, ka faktiskā gultnes piesārņojuma pakāpe vairākkārt pārsniedza projektā paredzēto, kas būtiski sadārdzināja plānoto darbu izpildi.

Vides aizstāvji skubina pašvaldību

Par Olektes upes piesārņojumu informēts arī Valsts vides dienests (VVD), kas nesteidz nevienu sodīt par bezdarbību. VVD cer, ka “Rīgas ūdens” turpinās attīrīt upes gultni no nosēdumiem, tomēr atgādina arī par Ķekavas novada atbildību.

Kalvis Avotiņš
VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes daļas vadītāja vietnieks

Konkrētajā projektā nav paredzēta visas upes gultnes attīrīšana [no koagulanta]. Attiecībā uz upes daļu, kas ir tālāk [aiz valstij piederošā ceļa], tā ir pašvaldības kompetence. Tur viņiem būtu jāiesaistās upes tīrīšanā. Upes augštecē darbībās, kas saistītas ar eitrofikācijas, aizaugšanas novēršanu, pašvaldība nav savus uzdevumus pildījusi, laikus investējusi noteiktu līdzekļu apjomu upes attīrīšanā, kā arī nav izvietojusi informatīvās zīmes saistībā ar atkritumu mešanu upē.

Uz VVD aizrādījumu Ķekavas novada pašvaldības pārstāve Varika atbild šādi:

Sigita Varika
Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja

Skādi nodara, piemēram, bebri, veidojot aizsprostus, tomēr bebru medības nav iespējamas – ne ar šaušanu, ne ar slazdiem. Lielākā caurteku daļa, kas ir lejtecē, ir “Latvijas Valsts ceļu” pārraudzībā. “Latvijas Valsts ceļi” reizēm sadarbojas un veic šo caurteku tīrīšanu, bet tas nenotiek bieži. Pa vidu upei ir liels bebru dambis, kas tā kā būtu teorētiski jānojauc pašvaldībai, bet mēs [pašvaldība] nekādi netiekam tam klāt, jo peldošie līdzekļi pa upi nevar pārvietoties sekluma dēļ, no krasta piekļūt ar kausu arī ir ļoti komplicēti. Ar konkrēto bebru dambi netiekam galā. Tālāk, augštecē, mēs tīrām, kur varam piekļūt.

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Pēc “Bez Tabu” viesošanās Ķekavas novadā ar raidījumu atkārtoti sazinājās iedzīvotāja Kristīne, ziņoja par netipisku rosību ap upi pēc “Bez Tabu” iesaistīšanās.

Kristīne
Ķekavas novada iedzīvotāja

Gribēju informēt, ka bija atbraukusi diezgan liela delegācija ar smago tehniku. Izskatījās, ka no “Latvijas Valsts ceļiem”. Iztīrīja caurteku zem Pļavniekkalna-Rāmavas ceļa. Paldies, nu ne bez jūsu palīdzības! Varbūt ledus sakustēsies. No rīta gan caurteka bija atkal aizbūvēta. Bebri malači…

Ziņo par kļūdu rakstā

Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.

Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Reklāma aizvērsies pēc 0 sekundēm

Reklāma aizvērsies pēc 0 sekundēm